Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (Βεβαίωση Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία κ.λπ.)

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ πιστοποιητικών ακολουθείτε το παρακάτω link: https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm

Για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών (Βεβαιώσεις Σπουδών κ.τ.λ) πρώτα πατάτε το κατεβάζοντας ή εκτελώντας την εφαρμογή, στη συνέχεια βάζετε το όνομα χρήστη (μεγάλα αγγλικά) π.χ ΤΑ0000 και τον κωδικό …….. του ιδρυματικού λογαριασμού (δηλ το κωδικό με τον οποίο κάνετε τις δηλώσεις στο TEIonline), και τέλος πατάτε το αιτήσεις για βεβ/ πιστοποιητικά και το +

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ακολουθείτε το παρακάτω link: https://webmail.uowm.gr/roundcube/

Για την παραλαβή των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών βάζοντας το όνομα χρήστη (μικρά αγγλικά) π.χ ta0000 και τον κωδικό ……..του ιδρυματικού λογαριασμού (δηλ το κωδικό με τον οποίο κάνετε τις δηλώσεις στο TEIonline), έχετε πρόσβαση στα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος, με διευθύνσεις της μορφής π.χ. ta0000@uowm.gr.

Προσοχή
Όλα τα πιστοποιητικά που αιτείστε από το ίδρυμα (π.χ. Βεβαιώσεις Σπουδών , Αναλυτικές Βαθμολογίες, Βεβαιώσεις Στρατολογίας κ.τ.λ.) θα στέλνονται μόνο σ’ αυτόν τον λογαριασμό https://webmail.uowm.gr/roundcube/