Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό:

 • Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (etagaris@uowm.gr)
 • Ελισάβετ Αμανατίδου, Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (eamanatidou@uowm.gr)
 • Μαρία Γούλα, Καθηγήτρια (mgoula@uowm.gr)
 • Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής (ktsanaktsidis@uowm.gr)
 • Βάιος Καραγιάννης, Καθηγητής (vkarayannis@uowm.gr)
 • Παρασκευή Μητλιάγκα, Καθηγήτρια (pmitliagka@uowm.gr)
 • Μανώλης Σουλιώτης (msouliotis@uowm.gr)
 • Ζαχαρίας Φροντιστής (zfrontistis@uowm.gr)
 • Αδάμος Στημονιάρης, Επίκουρος Καθηγητής (astimoniaris@uowm.gr)
 • Στυλιανός Γκάρας, Επίκουρος Καθηγητής (sgaras@uowm.gr)
 • Βασίλειος Ευαγγελόπουλος, Λέκτορας (vevagelopoulos@uowm.gr)
 • Βασίλειος Βασιλειάδης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (vvasiliadis@uowm.gr)
 • Κωνσταντίνος Κουντουράς, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (kkountouras@uowm.gr)

Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό:

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό:

 • Παρασκευή Γκατζιούφα, έκτακτη υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ) (tean@uowm.gr)
 • Ευριπίδης Τσατσιάδης, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr)