Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

1. Δήλωση μαθημάτων               https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm 

2. Επαναφορά κωδικού              https://mypassword.uowm.gr/

3. Eλεγχος βαθμολογίας             https://osrv1.uowm.gr/p1/login.php

4. Eλεγχος Πρακτικής Ασκησης  https://osrv1.uowm.gr/p1/login.php

5. Αίτηση για έκδοση Πάσου      https://academicid.minedu.gov.gr/

6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο     https://webmail.uowm.gr/students

7. Δήλωση συγγραμμάτων      http://eudoxus.gr/

8. VPN   https://noc.uowm.gr/www/services/vpn

9. WiFi   https://noc.uowm.gr/www/services/wifi