Ολιστική Μέριμνα

Η ολιστική υποστήριξη του προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει ένα σύνολο βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας και την εφαρμογή της ισότητας, καθώς αντλούν από τις αρχές που ορίζει η ηθική της συμπερίληψης.

https://holistic.uowm.gr/