Σύμβουλοι σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο.

Σύμβουλος Σπουδών των σπουδαστών Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ έχει οριστεί η κα Μαρία Γούλα (mgoula@uowm.gr), Καθηγήτρια, για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Συμβούλου Σπουδών πατήστε εδώ