Φοιτητική μέριμνα

Για θέματα σχετικά με:

  • ­   τη σίτιση,
  • ­   τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών,
  • ­   την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθενείας,
  • ­   και την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με το αρμόδιο ανά πόλη Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:

Σύστημα αναγγελίας βλαβών: Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης παρακαλούμε να καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα αναγγελίας βλαβών: https://service.uowm.gr.