Ωρολόγιο πρόγραμμα

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα για τυχόν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων.

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων των Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.